Контакт

Our address:
Адреса: Сирма Војвода 2/34 Бродови: Пристаниште Охрид
Contact details:
Phone number:
00 389 70 232 202

Телефон: 00 389 70 232 088
Капетан Александрија: 00389 70 264 778
Капетан Александрија 2 : 00389 70 232 099